LABORATUVAR HİZMETLERİ - Özel Medesa Derman Polikliniği Aksaray Hacamat Tedavisi Sülük Tedavisi

Polikliniğimiz; doğru ve hızlı laboratuvar uygulamaları ile sizlere tüm laboratuvar alanlarında en yüksek kalitede hizmet vermeye devam etmektedir.

LABORATUVAR TAHLİLLERİ

    Laboratuvarımızda; temel laboratuvar tahlilleri yapılmaktadır. Bunlar; tam kan sayımı (hemogram), tit (tam idrar tahlili), kan grubu, bulaşıcı hastalıklara yönelik kart testler, sedimantasyon, kan şekeri, kanama zamanı gibi testlerdir. Bununla birlikte; polikliniğimiz içinde yaptıramadığımız tüm test veya tahlilleri gerek şehir içi, gerek şehir dışı anlaşmalı laboratuvar veya sağlık kuruluşları üzerinden yapabilmekteyiz. 

    Ayrıca; EKG (Elektrokardiyografi), SFT (Solunum Fonksiyon Testi), ODİOMETRİ (İşitme) testlerini, ilgili teknik personelimiz ile yarım saat içinde yaparak teslim edebilmekteyiz.   

HEMOGRAM (Tam Kan Sayımı)

Hemogram kandaki akyuvar sayısını, trombosit sayısını, milimetrekaredeki  alyuvarsayısını, kan formülünü gibi bilgileri öğrenmek için yapılan bir işlemdir. Yani kan hücrelerinin incelenmesine Hemogram denir. Hemogram işleminde kandaki değerlere bakılarak bazı hastalıkların teşhisi konulmaktadır.

 

ELİSA TESTLERİ

Elisa Testi Nedir?

Vücudumuz bakteri, virüs, parazit gibi zararlı canlılarla ve doğal olmayan kimyasallarla mücadele etmek için antikor adı verilen savunma birimleri üretir. Her bir yabancı madde için o maddeyi tanıyacak farklı bir antikor üretilir.

Elisa testi adı verilen laboratuvar tekniği, kandaki bu antikorları veya yabancı maddeleri (antijen) tespit eder. Bazıözellikleri şunlardır:

Sağlıklı sonuç verme oranı yüksektir. Hassas testlerdir.
Özellikle negatif gelen sonuçlar belirleyici özelliktedir. Pozitif sonuçlar için test tekrarı veya başka testler beklenebilir.
Eski testler gibi radyoaktif materyal kullanımına gerek bırakmaz.
Western blot testleri ile birlikte uygulanırsa hem hassasiyet hem de kesinlik açından çok başarılı sonuçlar alınır.
Korunmasız yapılan cinsel ilişkiden hemen sonra, üç ay sonra ve altı ay sonra yaptırılması gerekir. Kuaför ekipmanı gibi ortak kullanılan materyallerin cilt altında kesik açtığı vakalarda da kişinin Elisa testi yaptırması gerekmektedir.

Elisa Testinin Kullanım Alanları

Elisa testi, birçok farklı hastalığın teşhisinde kullanılabilir. Teşhisi konulan hastalığın tedavisinin yanıt verip vermediği tespit edilebilir. Hastalık sürecinin takibi yapılabilir.

Bir Elisa testi sayesinde teşhisi konulabilecek hastalıkların ve durumların bazıları şunlardır:

AIDS’e neden olan HIV virüsü
Bazı alerjik hastalıklar
Hamilelik
Lyme hastalığı (kene gibi parazitler yüzünden bulaşan bir hastalık)
Pernisiyöz (kötücül) anemi
Rotavirüsü
Hepatit
Yassı hücreli karsinoma
Sifilis
Toksoplazmoz
Suçiçeği veya zona hastalıklarına neden olabilen Varicella-Zoster virüsü
Not: Eliza testi, gıda endüstrisinde alerjen tespiti için de kullanılabilmektedir. Örneğin aynı kazanda farklı zamanlarda hazırlanan birden fazla gıdadaki kirlenme oranı milyonda bir oranlarında tespit edilebilir. Bu sayede kişi gıdayı tüketmeden önce olası bir alerjen tehdidine karşı uyarılabilir.

Gıdaların patojenlerce kirlenip kirlenmediğinin tespiti için de kullanılabilir.

İDRAR TAHLİLİ


İdrar tahlili

İdrar tahlili, idrarda bulunan maddeleri değerlendirerek, idrar yolları enfeksiyonlarından, şeker hastalığına kadar birçok hastalık hakkında fikir veren bir testtir. Normal bir kişide idrarın görünüşü, yoğunluğu ve içerdiği maddeler bellidir. Normalden sapmalar çeşitli hastalıkların habercisidir. İdrara yansıyan anormallikler binlerce yıldan beri hastalıkların teşhisinde kullanılmaktadır. Örneğin idrarın renginin koyulaşması gibi basit bir gözlemle bile, doktor olmaya gerek olmaksızın, vücudun susuz kaldığı anlaşılabilir.

KAN GRUBU


Kan grubu, insan kanındaki antikorlara bakılarak, kanın özelliğini belirtmek için oluşturulmuş sınıflandırma sistemidir. A, B, AB ve 0 türleri mevcuttur. Bundan bağımsız olarak, Rh değeri + veya - değerinde olabilir. Bu iki sistemin kombinasyonundan 8'li kan grubu tablosu oluşmuştur. Türkiye'de iki sistem yan yana yazılarak belirtilir. Örneğin; A türü kanda Rh değeri negatif ise, o kan için A Rh (-) grubu denir. Türkiye'de Kızılay'ın verilerine göre en fazla bulunan ve en çok ihtiyaç duyulan grup A Rh (+)'dir. RH faktörü, Rhesus (rezüs) maymunun kanındaki antikorların var olup olmaması anlamına gelir.

KAN ŞEKERİ ÖLÇÜMÜ(PARMAK UCU)

Dünya çapında kronik hastalıklardaki artışın yanı sıra, diyabet de 21. yüzyılın artış gösteren hastalıklarından biri olmuştur. Şeker hastalığının ortaya çıkışında glikoz tolerans bozukluğunun, diğer bir ifadeyle gizli şekerin etkisi oldukça yüksektir. Bundan dolayı da kan şekerinin kabul edilen uluslar arası aralıkta olması büyük önem kazanmaktadır.

Hastaya yemekten önce yapılan kan testinde görülen kan şekeri değerleri 80-110 mg/dl aralığında, yemeklerden sonra yapılan testlerde çıkan tokluk kan şekerinin değeri de 80-140 mg/dl aralığında olmalıdır. Kan şekerinin yüksekliği kadar düşüklüğü de çok önemlidir. Bundan dolayı da kan şekeri oranlarında alt sınır 80 mg/dl olarak belirlenmiştir. Ve bu değerin korunması hipoglisemi yönünden alınacak bir önlemdir. 60-80 mg/dl aralığında olduğunda hipoglisemi bakımından önlem alınmaktadır. Kan şekerinin yükselmesini sağlayacak ilaçlar ve beslenme tedbirleri alınır. Açlık kan şekerinin 110 mg/dl’nin altında, tokluk kan şekerinin de 140 mg/dl’nin altında olması durumunda HgA1c değerleri kontrol edilir. HgA1c değeri, hastanın son üç aylık kan şekeri ortalamasını vermektedir ve değerin %6,5 seviyesinden aşağıda olması gerekmektedir. Üzerindeki bir değer şeker hastalığı olduğunu göstermektedir.

POLİKLİNİK HİZMETLERİ | DİĞER BAŞLIKLAR

GRUP MARKALARIMIZ

Medesa Derman, sektöründe
yenilikçi akılcı çözümler üretir.